FAQs Complain Problems

सम्बन्धबिछेद को सिफारिस

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अधक्ष्य
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु: 

१.