समृद्ध नगर¸सुखी नगरवासी

 

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड ११ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 16:16 PDF icon sasu ward11.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड १० ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 16:09 PDF icon sasu ward10.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड ९ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 16:01 PDF icon Sasu ward9.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड ८ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 15:54 PDF icon sasu wars8.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड ७ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 15:52 PDF icon sasu ward7.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड ४ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 15:50 PDF icon sasu ward4.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड ३ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 15:48 PDF icon sasu ward3.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड २ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 15:46 PDF icon sasu ward2.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण २०७७/७८ पहिलाे र दाेस्राे चाैमासिक वार्ड १ ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 15:40 PDF icon Sasu ward1.pdf