समृद्ध नगर¸सुखी नगरवासी

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकाे काम काज लाइ पारदर्शी बनाउन सुचना प्रविधिकाे महत्व कति रहला?