समृद्ध नगर¸सुखी नगरवासी

 

सूचना तथा समाचार

उधम विकास सहजकर्ता करार सेवा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना(दाेस्राे पटक प्रकाशित)

उधम विकास सहजकर्ता करार सेवा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रधान मन्त्री राेजगार कार्यक्रम राेजगार सेवा केन्द्रकाे प्राविधिक सहायक पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages