FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७५ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:16 PDF icon 12. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:14 PDF icon 11. शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७६/७७ 09/22/2020 - 12:13 PDF icon 10. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:11 PDF icon 9. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:09 PDF icon 8. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages